11 područja u kojima AI nalazi svakodnevne primjene

Ako ste se pitali u kojim područjima AI nalazi svoje primjene u svakodnevnom životu, pročitajte članak "Real World Applications of AI":

https://medium.com/@suryamaddula/real-world-applications-of-artificial-intelligence-d882dc173405